SWF file not found. Please check the path.

Prawo do zasiłku

Czy mam prawo do zasiłków na dziecko w Wielkiej Brytanii? Czy mogę uzyskać zasiłek na dziecko, które zostało w Polsce wraz z żoną? Jak uzyskać zasiłek?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE, o zasiłki na dziecko należy ubiegać się w kraju, w którym pracują rodzice. Jeśli pracuje tylko jeden rodzic, zasiłki wypłaca kraj pracy tego właśnie rodzica. W obu przypadkach nie ma znaczenia, gdzie mieszka dziecko.

Jeżeli rodzice pracują w dwóch różnych krajach (np. w Polsce i w UK), o zasiłek należy ubiegać się w pierwszej kolejności w kraju, w którym pracuje rodzic mieszkający z dzieckiem. Jeśli jednak okaże się, że zasiłek z tego kraju nie przysługuje (np. ze względu na limit dochodów na członka rodziny), można starać się o zasiłek w kraju, w krórym pracuje drugi rodzic. Jeśli więc w Polsce, ze względu na łączne dochody małżonków, nie ma się prawa do świadczeń rodzinnych, to o świadczenia takie można wystąpić w Anglii. Należy pamiętać o tym, że przez dochody rozumie się dochody łączne, z obydwu krajów.

Może się też zdarzyć, że zasiłek będzie pobierany w dwóch krajach, wtedy jednak kwota zasiłku pomniejszana jest o kwotę zasiłku wypłacanego w drugim kraju. W pierwszej kolejności należy wystąpić o zasiłek w kraju, w którym pracuje rodzic mieszkający z dzieckiem, a następnie o nadwyżkę w drugim kraju, jeśli okaże się, że z drugiego kraju przysługuje większa kwota. Sytuacja taka, stosunkowo rzadka, może się zdarzyć w rodzinach wielodzietnych, gdzie dzieci i jeden pracujący rodzic mieszkają w Polsce, ale mimo, że drugi rodzic ma stosunkowo wysokie dochody z zagranicy, wciąż dochód na osobę jest dostatecznie niski, by kwalifikować się do zasiłku w Polsce.

Ważne jest, aby przy wnioskowaniu nie zataić dochodów pozostałych członków rodziny oraz pobieranych również w drugim kraju zasiłków, bo może to być potraktowane jako wyłudzenie.

Child Benefit (zasiłek na dziecko)

Jest to bezzwrotna, nieopodatkowana zapomoga na dziecko i przysługuje z tytułu posiadania dziecka do lat 16 na utrzymaniu. Po 16 roku życia konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków – dziecko musi kontynuować naukę. Child Benefit wynosi w roku podatkowym 2007/8 £18.10 tygodniowo za pierwsze dziecko i £12.10 tygodniowo za każde następne dziecko.

Generalnie, Child Benefit nie zależy od dochodu. Może być wypłacony do maksymalnie 3 miesięcy wstecz, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Możliwe jest uzyskanie zasiłku na dziecko przebywające za granicą (np. w Polsce). Aby wystąpić o zasiłek, konieczne są:

• National Insurance Number
• Rejestracja w Home Office (WRS), za wyjątkiem osób samozatrudnionych lub z innych powodów zwolnionych z rejestracji
• Brytyjskie konto bankowe
• Przetłumaczony akt urodzenia dziecka
Jeśli dziecko, które mamy na utrzymaniu przebywa w Polce, urząd może zażądać, aby udokumentować, że jest ono faktycznie na utrzymaniu osoby wnioskującej (np. wyciągi potwierdzające przelewy do Polski).

Informacji, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek, udzielają HMRC i JobcentrePlus:
www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Aboutus/Ouroffices/LocalOfficeSearch.aspx
www.hmrc.gov.uk/enq/

O Child Benefit można wystąpić przez Internet https://esd.dwp.gov.uk/dwp/index.jsp Powyższe informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i prosimy nie podejmować na ich podstawie decyzji. Podstawowym źródłem informacji na temat Child Benefit jest HMRC (Urząd Skarbowy). Na stronie internetowej HMRC w języku angielskim można znaleźć dokładne informacje na temat wysokości zasiłku, zasad przyznawania oraz numery kontaktowe infolinii, na których można uzyskać dodatkowe informacje na temat: http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit/index.htm Tax Credits

Tax Credits to dodatkowe zapomogi zależne od dochodu, przyznawane indywidualnie, w zależności od szeregu okoliczności (zarobków, wieku, sytuacji rodzinnej itd.). Aby je uzyskać, trzeba pracować legalnie w Wielkiej Brytanii. Working Tax Credits przeznaczone jest dla osób niskoopłacanych. Wynoszą one od ok. 500 do 3000 funtów rocznie.

Child Tax Credits przyznawane są osobom o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. Wynoszą ode od ok. 500 funtów do ok. 2200 funtów za jedno dziecko (do ok. 4000 funtów za dwoje dzieci i do ok. 5500 funtów za troje dzieci).

Aby je uzyskać, trzeba posiadać National Insurance Number, konto w banku brytyjskim oraz móc udokumentować dochody (payslipy, zeznania podatkowe).

Linia informacyjna Working Tax Credit i Child Tax Credit 0845 300 3900 (działa tylko z UK). O Tax Credits można wystąpić przez Internet: www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk/HomeNew.aspx

Powyższe informacje prosimy traktować wyłącznie poglądowo. Nie możemy brać odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie. Podstawowym źródłem informacji na temat Child Benefit jest HMRC (Urząd Skarbowy).

Przewodnik HMRC na temat Working Tax Credit i Child Tax Credit: www.hmrc.gov.uk/leaflets/wtc2.htm

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: www.hmrc.gov.uk/taxcredits/faqs.htm

Informacje na temat Working Tax Credit i Child Tax Credit ze stron Directgov:

www.direct.gov.uk/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/TaxCredits/fs/en

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.