Child tax credit

Czym jest Child Tax Credit?

Child Tax Credit jest bezzwrotnym wsparciem finansowym przewidzianym dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczącej się w pełnym wymiarze godzin.
Starając się o Child Tax Credit nie musimy mieć przepracowanego roku, musimy natomiast posiadać NIN.
Komu przysługuje?

Wszystkim rodzinom z dziećmi, których dochód roczny nie przekracza £58,175 (do £66,350 jeśli pod opieką znajduje się co najmniej jedno dziecko, które nie przekroczyło jeszcze pierwszego roku życia).

Mogą się o niego starać zarówno samotni rodzice jak i pary wychowujące dzieci, które:
• nie przekroczyły 16 roku życia ( a dokładnie do 1 września po jego urodzinach)
• pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeżeli uczą się w pełnym wymiarze godzin
Wysokość dofinansowania:

Zależy od różnorodnych czynników, przede wszystkim od rocznego dochodu w rodzinie. Pomoc finansowa realizowana jest dwojako:
1. Dofinansowanie dla rodziny z co najmniej jednym dzieckiem do to £545 (rok podatkowy 2006-2007)
2. Dofinansowanie na każde dziecko w rodzinie do £1,765 (2006-2007 rok podatkowy)
Pamiętaj, że:
• wyższe stawki przysługują opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym
• jeśli co najmniej jedno z rodziców/opiekunów pracuje można ubiegać się także
o Working Tax Credit, który dofinansuje profesjonalną opiekę nad dziećmi
Informacje potrzebne do ubiegania się o zasiłek:

• dane dotyczące dochodu za ostatni rok podatkowy (accounts/kalkulacja
podatkowa w przypadku samozatrudnionych lub P60/45
w przypadku zatrudnionych).
• informacje o dochodzie partnera
• National Insurance Number (oboje rodzice)
• zaświadczenie o liczbie i wieku dzieci w rodzinie
• konto bankowe
Pamiętajmy:

• Jeżeli nie przepracowaliśmy jeszcze roku przy podaniu dochodów musimy dołączyć informacje, że dany dochód jest za okres kilku miesięcy, jeżeli tego nie zrobimy otrzymamy większe dofinansowanie niż nam się należy, a w następnym roku będziemy się musieli z tego rozliczyć, czyli zwrócić różnice pomiędzy tym co nam się należało a tym co dostaliśmy.
• Wszelkie zmiany dotyczące zmiany pracodawcy lub wysokości dochodów, zmiany miejsca zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany konta bankowego, ukończenia przez dziecko szkoły powinniśmy zgłosić w terminie do 3 miesięcy.
---------------------------------------------------------
Więcej informacji:
• pod numerem 0845 300 3900, linie czynne są codziennie (poza Świętami Bożego Narodzenia, Nowy Rokiem i Niedzielą Wielkanocną) od 8.00-20.00.
• w najbliższym HMRC Enquiry Centre
• na stronie internetowej
http://www.direct.gov.uk/

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.