SWF file not found. Please check the path.

Polacy na Wyspach mogą się już rejestrować na wrześniowe referendum

Polacy w Wielkiej Brytanii mogą się już rejestrować na referendum, które będzie miało miejsce 6 września i dotyczyć będzie JOW-ów, finansowania partii politycznych oraz prawa podatkowego. Swój głos będzie można oddać korespondencyjnie bądź osobiście - w wybranych przez siebie punktach wyborczych.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6:00 – 22:00.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

• Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Rejestracji do głosowania dokonuje się poprzez system https://ewybory.msz.gov.pl/

Pełna informacja o obwodach głosowania i innych sposobach rejestracji znajduje się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Manchester.

Termin rejestracji upływa 3 września (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia (środa).

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.