SWF file not found. Please check the path.

Independent Advisory Group – IAG

Co to jest Niezależna Grupa Doradcza (Independent Advisory Group – IAG)?
Niezależna Grupa Doradcza skupia razem wolontariuszy w różnym wieku, z różnych grup społecznych, osoby te oferują bezstronną poradę dla Cumbryjskiej Policji, pomagają oni Policji ulepszyć jej pracę w całej Cumbrii.Obecnie istnieje grupa centralna, która spotyka się z oficerami Policji wyższej rangi pracujących na głównej komendzie Policji w Penrith, aby rozważyć sprawy, które mają wpływ na pracę Policji w całej Cumbrii. Niezależne Grupy Doradcze zostały wprowadzone po zaleceniach z raportu o nazwie “The Stephen Lawrence Inquiry”.

Dlaczego potrzebujemy IAGs?

Policja w Cumbrii potrzebuje informacji od osób, które chcą jej pomóc zrozumieć problem wśród swojej społeczności, poprzez konstruktywny krytycyzm (pytania oraz kwestionowanie Naszej praktyki). Cokolwiek jest omawiane, ważne jest aby wszyscy członkowie grupy czuli, że mogą wyrazić szczerze swoją opinie oraz krytyczne poglądy.

Jaka jest ich rola?

Zadaniem Grupy IAG jest obserwować policję i doradzać. To pomaga służbie policji reagować poprawnie na zgłoszony incydent, oraz jego efekt na daną społeczność. Odpowiedzialność za reakcję na poradę od Grupy IAG leży całkowicie w rękach oficerów policji. Członkowie Grupy IAG nie pełnią funkcji oficerów śledczych, mediatorów, adwokatów lub pośredników i dlatego nie odpowiadają oni przed policją.

Cumbryjska Policja zobowiązuję się do dokładnego rozpatrywania otrzymanych porad od wszystkich członków grupy IAG. Policja jako organizacja rządowa jest prawnie odpowiedzialna za wszelkie działania swoich oficerów, dlatego czasami czynność policji będzie różniła się od tej zalecanej przez Grupę. To nie oznacza jednak, że porada otrzymana od Grupy nie jest doceniana i uwzględniana przy podejmowaniu decyzji.

Kiedy możliwe, Cumbryjska Policja poinformuje Grupę jakie działanie (jeśli jakiekolwiek) zostało podjęte na podstawie ich porady i powody dlaczego właśnie takie.

Kto może być członkiem do IAG?

Każdy może być doradcą. Kandydat powinien być zainteresowany pracą Policji w Cumbri i jaki to ma wpływ na Twoją społeczność, oraz być skłonnym do wyrażania krytycyzmu i przedstawienia propozycji w jaki sposób Cumbryjska Policja może wykonywać swoją pracę lepiej. Twoje własne doświadczenia, lub doświadczenia osób, które znasz powinny pozwolić Tobie doradzać Nam z doświadczenia. Nie jest oczekiwane od Ciebie, abyś reprezentował/ła swoją społeczność.Cumbryjska Policja jest szczególnie zainteresowana, aby przyciągnąć ludzi z poniższych grup aby w odpowiedni sposób odzwierciedlić ich oczekiwania wobec Policji:

 • osoby z mniejszości etnicznych lub innego koloru skóry (również Cyganów)
 • osoby religijne oraz osoby bezwyznaniowe
 • lesbijki, geje oraz osoby biseksualne
 • osoby transpłciowe
 • osoby z niepełnosprawnością fizyczna, czuciową i/oraz umysłową.
 • uchodźców i azylantów

Aby podjąć tą rolę, jest ważne abyś mógł/mogła:

 • pracować z ludźmi z różnych środowisk i wspólnot
 • współpracować przy policyjnych planach oraz policyjnym regulaminie.
 • wyrażać i wyjaśniać swoje poglądy innym
 • wysłuchać i rozważyć poglądy innych osób.
 • mówić we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel grupy.
 • wyrazić konstruktywny krytycyzm poglądów innych członków.
 • pracować  w zespole

Możesz złożyć aplikację nawet jeśli masz kryminalną kartotekę lub wyrok, jakkolwiek pewnego rodzaju przestępstwa mogą uniemożliwić Tobie bycie członkiem tej Grupy. Bardzo często osoby, które miały problem z prawem i kontakt z Policją, dostarczają Nam wartościowe rady na temat czy zmiany są konieczne i jak możemy usprawnić Naszą pracę i Nasz system. 

Jak często grupa IAGs ma posiedzenia?

Członkowie spotykają się conajmniej 4 razy w roku (raz na trzy miesiące). Spotkania mają miejsce wieczorami. Mogą być także sytuacje kiedy dana grupa, lub indywidualni członkowie, będą poproszeni o dodatkowe spotkanie i poradę na pewien problem, na przykład na temat jaki wpływ na daną społeczność ma poważne przestępstwo oraz jego śledzctwo. W sytuacjach taka jak powyższa, możesz być poproszony/na o dodatkowe spotkanie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Gdzie znajdę więcej informacji lub jak mogę złożyć aplikację ?

Aplikację można wypełnić na stronie internetowej Cumbria Constabulary.

Po więcej informacji, napisz do:

Diversity Unit (IAG), Cumbria Police Headquarters, Carleton Hall, Penrith, Cumbria CA10 2AU

lub zadzwoń pod numen 101 i zapytaj o Diversity Unit.

Jeśli jesteś zainteresowany/na tym w jaki sposób Policja operuje w twoim społeczeństwie i chcesz służyć swoją radą odnośnie różnych problemów/zagadnień, prosimy daj Nam znać.

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.