SWF file not found. Please check the path.

Podaruj dziecku swój język ojczysty

 

 

 

Międzynarodowa kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty” skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski. Jej zadaniem jest promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularazycję wiedzy na temat korzyści płynących z faktu posiadania dwóch języków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA), którego siedziba znajduje się w Szkocji.

 


W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, drukowane ulotki i 28-stronnicowy poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, plakaty oraz materiały do zamieszczania na stronach www. Kampania promowana jest również za pośrednictwem serwisów społecznościowych i mediów polonijnych. W przygotowaniu są ponadto materiały wideo.  

 

TUTAJ ŚCIĄGNIJ PORADNIK


Elektroniczne wersje materiałów przygotowanych w ramach kampanii pobrać można ze strony www.podarujdzieckujezyk.org/materialy-kampanii . Zainteresowane organizacje polonijne mogą również odbierać drukowane ulotki, poradniki oraz plakaty w Konsulatach i Wydziałach Konsularnych przy Ambasadach RP we wszystkich krajach objętych kampanią: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.  Materiały drukowane dotarły już do Norwegii, na przestrzeni listopada docierać będą do kolejnych krajów, z wyjątkiem Szwecji, gdzie dojadą na początku 2016 roku. Przy wsparciu Ambasad i Konsulatów RP oraz organizacji polonijnych będą rozprowadzane wśród Polonii.


Organizatorzy kampanii zachęcają ponadto do promowania kampanii poprzez zamieszczania na stronach internetowych polskich szkół i organizacji odsyłaczy do strony www kampanii (z wykorzystaniem specjalnie do tego celu zaprojektowanych znaczków i banerów).


Kampanię we wszystkich krajach wspierają polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz liczne organizacje polonijne i centra badań nad dwujęzycznością przy uniwersytetach w Cambridge, Ulsterze, Amsterdamie, Utrechcie, Nantes, Barcelonie, Wiedniu, Konstacji, Mediolanie, Trento i Tromsø. Łącznie w całej Europie kampanią „Podaruj dziecku swój język ojczysty” patronatem objęło ponad 40 prestiżowych instytucji i organizacji.


Więcej informacji o stowarzyszeniu organizującym kampanię znaleźć można na stronie www.appla.org.  

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.