Konsulat Generalny RP w UK

Oto adresy stron najbliższych konsulatów dla naszego rejonu:

 

1. Edinburgh - http://www.edynburg.msz.gov.pl/pl/

 

2. Manchester - http://www.manchester.msz.gov.pl/pl/

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH
Konsulat Generalny RP w Manchesterze uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej data wyborów została wyznaczona na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.


W związku z powyższym na terenie okręgu konsularnego tutejszego urzędu planowane jest powołanie 17 obwodowych komisji wyborczych w następujących miejscowościach: Bradford, Cardiff, Derby, Hull, Lancaster, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Mansfield, Melton Mowbray, Newcastle upon Tyne, Nottingham, Sheffield, Sunderland.


Obwody głosowania za granicą oraz siedziby i numery obwodowych komisji wyborczych zostaną ostatecznie określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym Minister Spraw Zagranicznych ma czas do 30 maja 2010 r. na jego wydanie.


Jednocześnie informujemy, że obywatele polscy, przebywający za granicą w dniu wyborów, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport, (w przypadku wyborów w państwach Unii Europejskiej i EOG ważny dowód osobisty) oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania ze swojego miejsca zamieszkania w Polsce.


Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaxem, elektronicznie  lub e-mailem. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy (w Polsce - jeśli wyborca posiada) i za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer ewidencyjny PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania.


Uwaga: Możliwość wpisania do spisu wyborców możliwa będzie dopiero po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Data rozpoczęcia zapisów zostanie opublikowania na stronie internetowej konsulatu.

 

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.