SWF file not found. Please check the path.

Victim Support - nowy dział

Victim Support

Leszek Kozak - członek stowarzyszenia VISTULA pracuje jako wolontariusz w Victim Support, w Carlisle. Z jego inicjatywy powstał nowy dział na cumbria.pl. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z działem VICTIM SUPPORT. Znajdziecie tam również kontakt do Leszka, jeżeli potrzebujecie pomocy czy wsparcia tejże instytucji. 

Copyright © 2008-2017 Polacy w Cumbrii. Wszelkie prawa zastrzeżone.