Tabela nr 1 przedstawiająca liczbę złożonych aplikacji oraz wydane decyzje.

Złożonych aplikacji 3 612 400
Przyznany status osiedleńca 1 907 500
Przyznany status wstępnego osiedleńca 1 367 500
Odrzuconych 900
Wycofanych 28 900
Nieprawidłowych 14 100

 

 

Tabela nr 2 przedstawiająca liczbę aplikacji w poszczególnych częściach UK.

Anglia 3 293 900
Szkocja 180 700
Północna Irlandia 59 700
Walia 59 400

 

 

Tabela nr 3 przedstawiająca liczbę otrzymanych aplikacji pod względem kraju pochodzenia.

EU 27 3 393 900
Polska 697 900
Rumunia 590 100
Włochy 363 600
Portugalia 280 800
Hiszpania 219 000
Litwa 184 200
Bułgaria 179 200
Francja 137 300
Węgry 101 700
Łotwa 101 700
Niemcy 98 700
Holandia 88 600
Grecja 79 100
Słowacja 76 100
Czechy 43 400
Szwecja 37 500
Belgia 24 400
Dania 17 600
Austria 15 700
Cypr 13 100
Finlandia 12 500
Estonia 9700
Chorwacja 7300
Irlandia 6300
Malta 5000
Słowenia 3200
Luxemburg 1000
EEA EFTA & Szwajcaria 27 000
Norwegia 15 500
Szwajcaria 10 000
Islandia 1500
Lichtenstein <50
Inne kraje 189 800